14. feb. 2013

Det feilbarlige menneske av filosof Øyvind Kvalnes


Det var NRK programmet Brenner om beslutningsvegring som inspirerte meg til å skrive dette innlegget.

For et par år siden kom jeg over Thinker.no, bloggen til filosofen Øyvind Kvalnes. Han har ikke skrevet innlegg der siden juli 2011, men innleggene på bloggen kan jeg anbefale. Han har også skrevet bøker, og en av dem er Det feilbarlige menneske utgitt i 2010. . Den har jeg kjøpt og lest, og den handler om risiko og læring i arbeidslivet. Og den er å anbefale for de som er interessert i temaet.
«Dette er en ressursbok for alle som trenger å forholde seg til egne og andres feil i jobbsammenheng. Den presenterer begreper og modeller for å skaffe seg en bedre forståelse av hva feil går ut på, og hvordan vi kan forhindre at de fører til ulykker. Feil kan være farlige, men også lærerike og nyttige. Hvordan kan vi skape en kultur for å forstå og møte menneskelig feilbarlighet?

Det er menneskelig å gjøre feil. Likevel strever vi med å snakke åpent og ærlig om tilfellene hvor ting går galt. Målsetningen med denne boken er å danne grunnlag for dialog om feil og tabber. Filosofiske begreper og spørsmål innføres for å belyse feilenes fenomenologi. Innen operative områder som helsevesenet, transportnæringen og industrien kan feil føre til fryktelige ulykker. Der er det vesentlig å forebygge de negative konsekvensene av feil. Det forutsetter at en bygger en god ytringskultur, hvor det aksepteres av en påpeker feil og tar initiativ for å stoppe kollegaer som er i ferd med å dumme seg ut. I kreative miljøer er feil en vesentlig kilde til læring og innovasjon. Der er det behov for en toleranse for prøving og feiling.

Dette er forfatterens tredje bok om filosofi og arbeidsliv. De to foregående er Se gorillaen! Etikk i arbeid og Mot og mening: Hvordan takle smisking på arbeidsplassen. Felles for de tre bøkene er at filosofi anvendes til å belyse og forstå viktige utfordringer som kan oppstå i jobbsammenheng.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar