24. mai 2015

Arvid Hanssen; Grønt lauv i snyen

Privat fotoÆ har en liten åkker
en åkker der æ sår
men lang e våres vijnnter
og sein e våres vår
no e det medt i sommarn
og æ sår mens bjørka står
med grønt lauv i snyen

det græle grått i fjorden
og nordavijnn rår
og nabbon min, han Tomas
kjem ruslandes og spår
at ailldri bi det grorver
når bjørkeskogen står
med grønt lauv i snyen

æ e vesst sjøl en Tomas,
så lite som æ sår,
så lite som æ eie 
av tru på goe år
å je æ va som bjørka,
som bjørka der ho står
med grønt lauv i snyen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar