18. aug. 2020

Dikt av Dylan Thomas The hand that signed the paper (Den hånd som underskrev papiret)

 

«For poeten er poesien det mest lønnsomme arbeid i verden. Et godt dikt er et tilskudd til virkeligheten. Verden er aldri den samme etter at et godt dikt er lagt til den. Et godt dikt gjør sitt for å forandre universets form og betydning, gjøre sitt til å utvide vår kunnskap om oss selv og verden rundt oss.«

Det er Dylan Thomas som er sitert i boken jeg skrev om i innlegget:

Dylan Thomas – dikt og andre tekster samlet av Harald Sverdrup

 Et av diktene til Dylan Thomas, The hand that signed the paper, er oversatt til norsk i boken.  Det var kraftfulle dikt han skrev. Først den engelske versjonen;

 

The hand that signed the paper

The hand that signed the paper felled a city;
Five sovereign fingers taxed the breath,
Doubled the globe of dead and halved a country;
These five kings did a king to death.

The mighty hand leads to a sloping shoulder,
The finger joints are cramped with chalk;
A goose's quill has put an end to murder
That put an end to talk.

The hand that signed the treaty bred a fever,
And famine grew, and locusts came;
Great is the hand that holds dominion over
Man by a scribbled name.

The five kings count the dead but do not soften
The crusted wound nor pat the brow;
A hand rules pity as a hand rules heaven;
Hands have no tears to flow.

 

Den norske oversettelsen: Den hånd som underskrev papiret

 Den hånd som underskrev papiret felte byen.

Fem fyrstelige fingre straffet åndedraget,

fordoblet kloden av de døde, delte land i to.

Fem fyrster tok en kongelig av dage.

 

Selv maktens hånd er festet til en flaskeskulder,

hans knoker stivner til av kalk.

En gåsepenn gjør slutt på myrding,

som gjør slutt på snakk.

 

Den hånd som underskrev traktaten skapte pest,

så kom hungersnød, og snart en innsekthær.

Allmektig er den hånd som hersker over

mennesket med kråketær.

 

Fem fyrster teller de døde,

men lindrer ikke skorpesår og stryker ikke hår.

En hånd regjerer mildhet som en hånd en himmel.

Hendene er uten gråt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar