9. nov. 2013

Dikt: If av Rudyard Kipling gjendiktet av André Bjerke/Foto: Cornwall, St Michael's Mount

Et vers av diktet If av Rudyard Kipling gjendiktet av André Bjerke var sitert i boken Utskudd av Sadie Jones.

Hvis du kan bli på post når man forlot deg
og holde hodet klart når alt slår klikk,
hvis du kan tro når alles tvil står mot deg,
men også våkent lytte til kritikk;
hvis du kan gå i ventetidens lære
og møte løgn - med sannhet som ditt svar,
og møte hat - du ikke selv vil nære,
men tie med hvor klok og god du var.
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise:


Private bilder – Cornwall, St Michael's Mount

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar