9. jul. 2019

Verdier i vår tid? – en bok med filosofiske og skjønnlitterære tekster - verdt å kjøpe og lese


Det var her på NRK P2,  ni programmer på Verdibørsen  jeg hørte om boken Verdier i vår tid?

Dinamo forlag presenterer boken utgitt i 2019 slik:

«Tar vi de mest grunnleggende verdiene i vår kultur for gitt i dag? Er de framme i samfunnsdebatten på en måte som folk flest er i stand til å registrere? Er vi opptatt av dem, etterleves de? 

Verdier i vår tid? er utviklet i samarbeid med Odd Fellow Ordenen i forbindelse med deres 200-årsjubileum. 

I denne utgivelsen behandler fagfilosofer og skjønnlitterære forfattere verdiene medfølelse, vennskap, takknemlighet, kjærlighet, tilgivelse, respekt, sannhet, toleranse og nøkternhet. Hvilken rolle har de spilt gjennom historien? Og hvilke uttrykk og praksiser ser vi i livene våre i dag? Her er mange tolkninger og mange svar.

Samspillet mellom de filosofiske og de skjønnlitterære tekstene viser en unik dynamikk på tvers av sjangere om høyst sentrale temaer. Slik sett er denne boken spesiell.»

De skjønnlitterære forfatterne som er bidragsytere med noveller er Merethe Lindstrøm, Marit Eikemo, Gaute Heivoll, Geir Gulliksen, Laila Stien, Thorvald Steen, Trude Marstein, Ida Hegazi Høyer og Selma Lønning Aarø. Novellene alene var verdt å kjøpe og lese boken.

De fagfilosofiske tekstene synes jeg var litt varierende hva angår tilgjengelighet for denne leser. Best synes jeg Henrik Syse er når han skriver om tilgivelse. For som han skriver, han gjør dette i egenskap som filosof, men han har som ambisjon å skrive rett inn i den hverdag vi alle lever på et mest mulig forståelig og hverdagslig vis. Det klarer han. For meg blir det langdrygt når det i andre tekster er mer teoretisk. Samtidig har jeg som ambisjon å lese tekstene flere ganger. Bokens temaer er viktige å komme tilbake til.

Oppsummert er boken Verdier i vår tid? en bok det var verdt å kjøpe. Det samme gjelder å lytte til de ni radioprogrammene.  2 kommentarer: