26. jan. 2014

Dikt: Til fremtiden av Inger Hagerup

Denne gangen handler sangen
atter om meg selv.
Jeg har noe tungt i blodet
som vil si farvel.

Selv om dette gamle trette
hjertet ennå slår
er dets triste, aller siste
budskap: Alt forgår.

La så være! Livets lære
har en større trøst:
Ennå kommer andres sommer
etter egen høst.

Ennå strømmer andre drømmer
levende i deg
som i morgen møter våren.

Hils dem da fra meg. 

Privat foto


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar