13. des. 2020

Norge i Europa av Lise Rye – handler om Norges forhold til europeisk integrasjon

 


Jeg kjøpte boka Norge i Europa ,utgitt i 2019 på Fagbokforlaget og skrevet av Lise Rye, for et år siden. Boken er på litt over 200 sider. Jeg må innrømme at jeg strevde med motivasjonen i begynnelsen av boken. Jeg synes den ble mer interessant fra og med opptakten til EØS-avtalen og fremover til vår tid.  Samtidig hadde ikke det vært interessant å lese denne delen uten å ha lest hele boken. Jeg er fornøyd med meg selv at jeg ikke la fram meg boka halvlest. For dette er et tema jeg kjenner behov for å kunne mer om.

Grunnen til at jeg kjøpte boken var, var en artikkel på Forskning.no senhøsten 2019:

« I år er det også 25 år siden EØS-avtalen trådte i kraft. Den gir full tilgang til EUs indre marked og muligheter til fri handel med EU-landene.

– EØS-avtalen ble så gunstig fordi ingen regnet med at den skulle bli en permanent ordning. Vi ser i dagens brexit-forhandlinger at EU ikke lenger er like villig til å strekke seg for å få til en avtale, sier Lise Rye, professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU.

På den annen side gir EØS-avtalen EU stor innflytelse på norske lover.

– EØS-avtalen er totalt sett god. Men, fra et rent demokratisk perspektiv virker den dårligere enn både den gamle handelsavtalen og fullt EU-medlemskap, sier Lise Rye.

– Vi har også endt opp med den minst demokratiske løsningen gjennom måten EØS virker på. Mye av den gjeldende lovgivingen i Norge i dag kommer fra EU. Det er en demokratisk utfordring, ettersom våre politikere ikke er med på å vedta denne lovgivningen. Stortinget har altså blitt, og kanskje også gjort seg, mindre viktig enn det var før EØS, sier hun og understreker:

– Jeg har vært opptatt å løfte EFTA fram i lyset, fordi EFTA spiller en viktig rolle i utviklingen av EØS, sier Lise Rye. Foto: Idun Haugan / NTNU

– EØS-avtalen griper altså svært mye inn i samfunnet vårt, på godt og på vondt. Derfor er det viktig å vite noe om hvorfor vi er i EØS og hvorfor avtalen gir markedstilgang uten medbestemmelse.

Dette er noe av bakgrunnen for at Lise Rye har skrevet boka Norge i Europa som nylig kom ut på Fagbokforlaget. Den handler om Norges forhold til europeisk integrasjon.

Hvordan endte nei-landet Norge opp som EUs mest integrerte ikke-medlem? Hva var det egentlig som skjedde i forholdet mellom Norge og EU i perioden mellom folkeavstemningene i 1972 og 1994? Dette er spørsmål som Rye tar opp i boka.»

Vi har et parti som fosser frem på meningsmålingene, Senterpartiet, og som skriver i sitt partiprogram:

«Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre våre interesser. Vi vil ta Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll. Så lenge Norge er en del av EØS vil Senterpartiet arbeide for en aktiv bruk av reservasjonsretten og utnytte de mulighetene avtalen gir for å ivareta norske interesser.»

Dette er mer enn interessant, og særlig når vi i disse dager leser om britenes Brexit og innspurten i forhandlingene. Det er bare historien som kan fortelle om konsekvensene av Brexit. Det blir uansett mer interessant for meg å følge med i nyhetene mv om tema EU og EØS etter å ha lest boka til Lise Rye.
Fagbokforlaget som har utgitt boken til Lise Rye omtaler innholdet og Lise Rye slik: ‘

Denne boken handler om Norges forhold til europeisk integrasjon. Fra mellomkrigstidens forslag om europeisk forening til dagens EØS-tilknytning. Hvordan endte nei-landet Norge opp som EUs mest integrerte ikke-medlem? Hvorfor gir ikke EØS-avtalen politisk medbestemmelse? Hva var det egentlig som skjedde i forholdet mellom Norge og EU i perioden mellom de to folkeavstemningene?

Boken gir ny kunnskap om opprettelsen av EØS, norsk europadebatt, EFTA, EUs politikk overfor tredjeland og forholdet mellom økonomisk og politisk integrasjon. Norge i Europa er den første boken som analyserer norske roller i og holdninger til hele den europeiske integrasjonsprosessen. Boken passer utmerket for studenter ved høyskoler og universiteter, og for alle andre som vil forstå norsk og europeisk politikk.

Lise Rye (f. 1970) er professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU. Ryes omfattende forskning har kretset rundt ulike former for og sider ved europeisk integrasjon. Hun var medlem av det regjeringsutnevnte europautvalget (2010–2012) og har siden 2004 undervist ved NTNUs program i europastudier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar