5. jun. 2013

Effektiv læring av Ragnar Hatlem

For noen år tilbake studerte ved siden av jobben. Nettstudier og noen samlinger med forelesninger. Tida som var til rådighet til studiene var etter kl 21 om kvelden og i helgene. Og da måtte jeg tenke effektivitet. I "alle ledd" som det heter.

Nå finnes det sikkert massevis at litteratur mv om studieteknikk. Men den boka jeg kjøpte og leste før jeg satte i gang var Effektiv læring skrevet av Ragnar Hatlem. Jeg har 3. utgave og på forsiden står det «En lærebok i personlig effektivitet for studenter og andre som ønsker å lære mer på kortere tid.»

Boken på 223 sider er i et lite format og som jeg leste på veldig kort tid før jeg startet med studiene. Innholdet er fordelt på 12 kapitler med undertema.Den starter slik:

 
«Studieteknikk handler om å være effektiv, men ikke for effektivitetens skyld. Gode arbeidsvaner er kun et middel. Målet er å få mer ut av livet………Meningen med denne boken er ikke å påvirke noen til å bli gledesløse strebere som kun tenker på egen suksess. Tvert imot! Det handler om å leve, slik at studiene ikke bare kommer til nytte, men at studietiden også blir en tid du kan nyte.»
Boken var gull verdt for meg. Som en vitaminpille. Tipsene fikk meg til å senke skuldrene. Jeg trivdes med å studere. Fikk gode karakterer. Men det viktigste var at jeg lærte en masse. At det ble en god studieperiode gir jeg denne lille boken noe av æren for.

Boken tar for seg tema som kan være nyttige å tenke gjennom også utenfor en studiesituasjon. F eks et utrykk han kaller SISU. Om dette utrykket skriver han bl a under kapitlet «Å tenke effektivt»:

«Alle som har drevet med litt databehandling, vet at kvaliteten på det som kommer ut, avhenger av man legger inn. Derav utrykket «søppel inn, søppel ut.» SISU. Det samme gjelder for hodet ditt. Hvis du fyller hodet ditt med store mengder auditivt og visuelt søppel, hva kan du vente å få ut?

Vi lever i en verden med støy, og det meste av støyen er helt frivillig, Kulturen er blitt slik. Menneskene doper seg ned med mengder av intetsigende musikk, innholdsløse TV-programmer og radio med tomgangsprat innimellom hjerneknusende rytmer og tåpelige reklameinnslag. Tror du kanskje at hjernen din har kapasitet til å takle denne strømmen av impulser, og samtidig ha overskudd til å ta seg av de faglige utfordringene du møter i forbindelse med studiene?»


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar