7. feb. 2013

Dikt: Gravlund av Inger Hagerup- Bilder fra Arlington National Cemetery/J.F.K gravsted


Da vi besøkte Arlington æresgravlund sommeren 2012, var det ikke antall gravsteiner som gjorde størst inntrykk. Heller ikke John F. Kennedys gravsted med den evige flamme. Eller den ukjente soldats grav, vaktskiftet og den utrolige utsikten over Washington.

Det var å lese fødselsår og dødsår på gravsteinene, hvor mange unge mennesker som går med i en krig. Ungdommer som nettopp hadde startet livet.

Inger Hagerup har skrevet et dikt som hun kalte Gravlund; og bildene er fra i sommer. Den lille spurven symboliserte hvor fredfullt det var der til tross for alle menneskene som var på besøk. Flaggene var på halv stang på grunn av kinomassakren i Colorado.  

Alt er stille i dette land
av blomster og kors og støtter.
Strengt i profil står den store mann
med marmorsøyle til føtter.

Hender som folder seg fromt og smukt
over "Elsket og savnet."
Og duen på evig stivnet flukt
bort fra det glemte navnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar